XIII Konferencja  Naukowa

Efekty kształcenia i wychowania

w kulturze fizycznej

Jubileusze prof. dr hab. Jana Ślężyńskiego

80 rocznica urodzin, 60-lecie pracy naukowo-pedagogicznej,

40-lecie zatrudnienia w katowickiej AWF

Katowice, 11-12 maja 2011

Akademia Wychowania Fizycznego

im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej

oddział w Katowicach

Cel konferencji

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych i rozwiązań metodycznych związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży w kulturze fizycznej oraz uczczenie jubileuszy prof. dr hab. Jana Ślężyńskiego. Prezentowane doniesienia powinny być związane z nowoczesnymi tendencjami w wychowaniu fizycznym i wychowaniu fizycznym specjalnym, pozalekcyjnymi zajęciami rekreacyjno-sportowymi, pozaszkolną aktywnością ruchową uczniów szkół różnych typów oraz adaptowaną aktywnością ruchową.


Organizatorzy

Akademia Wychowania Fizycznego AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej


Komitet Jubileuszowy


dr hab. Adam Zając, prof. nadzw. - prorektor AWF (przewodniczący), dr hab. Krystyna Górna-Łukasik, prof. nadzw. - kierownik Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego (wiceprzewodnicząca), dr hab. Józef Bergier, prof. nadzw.  i Antoni Piechniczek - senatorowie RP, dr hab. Zbigniew Waśkiewicz, prof. nadzw. - rektor AWF, prof. dr hab. Joachim Raczek - były rektor AWF i kierownik Katedry Motoryczności Człowieka, Piotr Nurowski - prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Irena Szewińska - multimedalistka w biegach lekkoatletycznych, członkini Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, dr hab. Bogdan Bacik, prof. nadzw. - dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Robert Korzeniowski - czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym, Justyna Kowalczyk - wielokrotna mistrzyni świata i mistrzyni olimpijska w biegach narciarskich, multimedalistka, dr  Mariusz Damentko - dyrektor sportowy Special Olympics Europa, Janusz Nowakowski - prezes Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego


Komitet Naukowy


prof. dr hab. Stanisław Strzyżewski (honorowy przewodniczący), dr hab. Krystyna Górna-Łukasik, prof. nadzw.  (przewodnicząca),  prof. dr hab. Karel Frömel, prof. dr hab.

Tadeusz Koszczyc,  prof. dr hab. Tadeusz Maszczak, prof. dr hab. Jan Ślężyński,

dr hab. Grzegorz Juras, prof. nadzw., dr hab. Władysław Mynarski, prof. nadzw.


Komitet Organizacyjny


dr hab. Rajmund Tomik, prof. nadzw. (przewodniczący), dr hab. Krystyna Gawlik, prof. nadzw. dr Dorota Groffik, dr Monika Marszołek, dr Jacek Polechoński, dr Ewa Wyszkowska, Jolanta Nawrocka (sekretariat)


Termin i miejsce konferencji


Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maja 2011 roku w obiektach AWF Katowice. Przewidujemy uroczystą sesję jubileuszową i plenarną, obrady w sekcjach, sesję plakatową oraz panel rekreacyjno-sportowy (nowa hala AWF). Uczestnictwo może być czynne lub bierne, zwłaszcza zainteresowanych nauczycieli wychowania fizycznego.
Strona 1

Galeria zdjęć

(PDF)

Zgłoszenie

(WORD)

Komunikat 2

(WORD)

Program

(PDF)