Akademia Wychowania Fizycznego

im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej

oddział w Katowicach

Strona 2

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy przesłać do 18 listopada 2010 roku według załączonego wzoru drogą elektroniczną: j.nawrocka@awf.katowice.pl. lub pocztą: Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego AWF, 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72. Kontakty telefoniczne nr 32-2075138.

Formy prezentacji


Przewiduje się następujące formy prezentacji doniesień naukowych i okolicznościowych: referaty wiodące (20-30 minut), doniesienia naukowe (10 minut), plakaty (postery). Organizatorzy zapewniają rzutniki multimedialne wraz z komputerami PC oraz rzutniki pisma, a także na życzenie dodatkowe środki audiowizualne.


Kwalifikacja doniesień naukowych do prezentacji

i artykułów do druku

                Kwalifikacji doniesień naukowych do prezentacji na konferencji i artykułów do druku (prace szczególnie wartościowe) będzie dokonywał Komitet Naukowy. Prace przeznaczone do druku powinny być wykonane w edytorze WORD czcionką Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5, objętość do 8 stronic. Przygotowując artykuły do druku (tekst, tabele, ilustracje, bibliografia) prosimy posiłkować się poprzednimi edycjami "Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej" (są dostępne w bibliotekach AWF). Wersję do druku w formie wydruku komputerowego zawierającego również tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim wraz z płytką CD prosimy przesłać do 15.01.2011 roku. Wcześniejszy termin podyktowany jest tym, że materiały konferencyjne i jubileuszowe chcielibyśmy wydać drukiem przed konferencją, aby można było je wręczyć uczestnikom konferencji i uroczystości jubileuszowych.


Opłata konferencyjna i termin płatności


Opłata konferencyjna wynosi 350 zł, którą prosimy przekazać do dnia 28 lutego 2011 roku na konto:

Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej

40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72a

nr 57 1020 2313 0000 3902 0126 7087


                Opłata konferencyjna obejmuje koszty materiałów konferencyjnych i wydawnictwa oraz wyżywienie. Osoby przyjezdne mogą skorzystać z pokoi gościnnych Hotelu AWF. Zamówienie na noclegi należy kierować najpóźniej 30 dni przed terminem pod adresem: Hotel AWF, 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72, tel. 32-2075401 lub hotel@awf.katowice.pl. Aktualne koszty noclegów: pokój jednoosobowy 90 zł (ze śniadaniem) lub 80 zł (bez śniadania), pokój dwuosobowy 140 zł lub 120 zł, pokój trzyosobowy 165 zł lub 135 zł.


   

Komitet Naukowy                           Komitet Organizacyjny

XIII Konferencja  Naukowa

Efekty kształcenia i wychowania

w kulturze fizycznej

Jubileusze prof. dr hab. Jana Ślężyńskiego

80 rocznica urodzin, 60-lecie pracy naukowo-pedagogicznej,

40-lecie zatrudnienia w katowickiej AWF

Katowice, 11-12 maja 2011

Galeria zdjęć

(PDF)

Zgłoszenie

(WORD)

Komunikat 2

(WORD)

Program

(PDF)